Pretraga
Your search results

U toku javni poziv za podršku podstanarima

U toku javni poziv za podršku podstanarima

Glavni grad i ove godine realizuje program podrške podstanarima, a za te namjene iz budžeta Glavnog grada opredijeljena su sredstva u iznosu od 200.000 eura. 

Pravo na subvenciju imaju podstanari sa prebivalištem u Podgorici, a subvencioniranje se odobrava na period od 12 mjeseci, nakon čega se konkurs obnavlja.

Obrazac za prijavu dostupan je na web stranici Glavnog grada i/ili u prostorijama Sekretarijata za socijalno staranje, a uz ispravno popunjeni obrazac biće potrebno dostaviti i kopiju lične karte.

Komisija će, na osnovu dobijenih podataka, utvrditi rang listu, a nakon sprovedene procedure, pristupiće se potpisivanju Ugovora o naknadi dijela troškova zakupnine, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze zakupca i Glavnog grada. 

Rok za prijavu na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u štampanom mediju, a dokumentacija se predaje u šalterskoj sali na Trgu nezavisnosti (zgrada Skupštine Glavnog grada). Više informacija dostupno je u javnom pozivu.

Prošlogodišnji korisnici podrške pohvalili su ovu inicijativu Glavnog grada i istakli su da im je ova podrška veoma značajna uslijed složene socio-ekonomske situacije. Pozivamo podstanare sa prebivalištem u Podgorici da se prijave na ovogodišnji javni poziv i iskoriste ovaj vid podrške. 

Svi detalji u vezi sa javnim pozivom dostupni su na linku: 

https://podgorica.me/storage/25769/63bfb3fc39fa6_Javni-poziv.docx

Obrazac za prijavu dostupan je na linku:

https://podgorica.me/storage/25770/63bfb3fc3a574_Obrazac-prijave.docx

Podijeli:
  • Pretraga

Uporedi